© Vojtěch Jakubowski - realizace základů staveb a inženýrských sítí
VJstav .cz

Kontakty

Vojtěch Jakubowski - inženýrské sítě, výkopy a

realizace základů staveb, teréní úpravy a další:

Sídlo firmy: Frýdecká 420 739 34 Václavovice Provozovna: Zemědělská 3 739 34 Václavovice Ičo: 75318865 Dič: CZ9002135395 Mobil: 605 318 297 Email: info@vjstav.cz Web: www.vjstav.cz

Stavějte s námi na pevných základech:

Základem každé stavby jsou kvalitní základy, které určuje projektant v projektové dokumentaci stavby. Základová spára musí ležet v nezámrzné hloubce. Stavby jsou zakládány obvykle na plošných nebo hlubinných základech. Mezi plošné základy patří základové pasy, základové desky a základové patky, buď z prostého betonu, nebo železobetonu, případně z montovaných dílců. Základové pasy jsou navrhovány pod nosnými a obvodovými stěnami, případně pod sloupy.

Napojení staveb na inženýrské sítě:

Při realizaci základů je nutné na jejich dno uložit uzemnění, před samotným betonováním je rovněž nezbytné umístit podle projektu prostupy pro zdravotechniku a vedení dalších inženýrských sítí. U vodorovných rozvodů je vhodné oddělit je dilatací, aby nedošlo k jejich porušení při sedání stavby.